Saker att göra i Bjurs

 

 

Rosfors herrgård - herrgården med konferens och mötesanläggning

 

Sveaskog Ekopark Rosfork - unik natur och miljö, se broschyr (ladda ned)

 

Sjulsmarks skoter & fiskevårdsförening har flera fiskevatten med planterad fisk kring Sjulsmark och Rosfors

 

Kulturvägen Bjursträsk - Rosforsbruk "...En väg över Rosfors bruk till sjön Yttre Bjursträsket finns med på Generalstabskartan 1894. På Generalstabskartan 1930 har vägen i stort sett samma sträckning som idag. Delen längs sjön byggdes om 1944 som enskild väg till 3,5 m. Dagens väg passerar i söder Rosfors bruksområde, med ett vägräcke i trä. Efter ett parti genom skog svänger vägen av och följer åsen väster om Yttre Bjursträsket. Vägen har en karaktäristisk placering, mellan bebyggelsen på höjden och odlingsmarkerna i lidläge ned mot sjön. Vägen följer landskapets kuperade höjdvariationer väl och slingrar sig fram. Den är måttligt bred med måttlig bank och diken. Bebyggelsen är blandad, men äldre ladugårdar och en hel del timrade uthus finns kvar. Vägen bjuder på betydande skönhetsvärden vid Bjursträsket. En mäktig solitär tall nära vägen förankrar vägen i landskapet och förhöjer landskapsupplevelsen ytterligare. Vägbelysning i form av byhattar på trästolpar..."

 

Getstenen... - info kommer

 

Minnen från 'kalla kriget' - skyltar med text om 'Tillträde förbjudet för utlänningar' på olika språk signerade 'Kommendanten' finns på längs gamla byavägen mot Rosfors.

 

Björnar - de ser du överallt här...

 

 


 

 

 

 

 

 

(c) Bjurstrask.se 2008

Prata om Bjurs - blog.bjurstrask.se